x
Subscribe to our newsletter

Tout est art? Ben au Musée Maillol

O.l.v. Andres Pardey en Ben Vautier. Met bijdragen van Ben Vautier, Jon Hendricks, Andres Pardey, Margriet Schavemaker & Alice Wilke

"Tout est art? Ben au Musée Maillol" added to shopping cart!

Check shopping cart
€ 35
Pages
216
Dimensions
23 x 20.5
Format
Paperback

Ter gelegenheid van de eerste grote tentoonstelling die in Parijs aan Ben Vautier wordt gewijd, wordt ook een referentiewerk uitgebracht. Deze catalogus omvat een uitgebreide iconografie (210 afbeeldingen), historische essays, onuitgegeven teksten van Ben, een biografie, een bibliografie…
Het eerste deel behandelt de vroege carrière van Ben via een selectie van sleutelwerken uit de jaren 1958 tot 1978. Deze getuigenissen illustreren Bens zoektocht naar een hoogstpersoonlijke abstracte vormentaal die in een geheel van ‘oude geschriften’ uitmondde. Nadien keerde hij zich van de louter vormelijke experimenten af en verschoof zijn klemtoon naar inhoud en betekenis. De volledige waaier van zijn artistieke repertoire komt in dit deel van de tentoonstellingscatalogus aan bod: de talrijke ‘straatacties’ vanaf de jaren 1960, de memorabele opvoeringen op Fluxus in Nice, zijn standpunten als kunsttheoreticus en -filosoof ... Dit alles speelde zich in een betrekkelijk korte tijdspanne af en legde de basis voor zijn latere oeuvre.
In het tweede deel stelt Ben zijn meest eigentijdse installaties voor, in een opeenvolging van ruimten die zijn universum vorm gaven. Hij presenteert een caleidoscoop van zijn recentste werken en van werken die hij speciaal voor de tentoonstelling in het Musée Maillol heeft gecreëerd.

Parijs, Musée Maillol, 14 september 2016 – 15 januari 2017

Met 8 postkaarjes én een poster toegevoegd in het boek

Language