x
Subscribe to our newsletter

Pop Art in Belgium!

Een blikseminslag / Un coup de foudre
Carl Jacobs

"Pop Art in Belgium!" added to shopping cart!

Check shopping cart
€ 39.95
Pages
236
Dimensions
28 x 21 cm
Format
Softcover

Tweetalige (Nederlands/Frans) uitgave.

1963: in de Parijse galerie van Ileana Sonnabend wordt een tentoonstelling georganiseerd van de Amerikaanse kunstenaar George Segal, die in ons land heel wat weerklank vindt. Plots, als een bliksemschicht, komt er verandering in de traag evoluerende kunst van het naoorlogse België. In dat artistieke landschap, volledig ondergedompeld in de traditie van de Vlaamse schilderkunst, het expressionisme of de abstractie, is de Amerikaanse popart een ware verfrissing.
In een boeiend en meeslepend verhaal vertelt curator Carl Jacobs over de genese van die plotse en korte interesse voor popart in België. Hij verduidelijkt de bijzondere synergie tussen de Belgische verzamelaars, kunstenaars en critici uit die tijd en weerlegt de these dat popart in België onbestaand zou zijn. Al snel blijkt dat deze inspirerende stroming krachtige sporen naliet en aanstekelijk werkte op een nieuwe generatie van Belgische kunstenaars. De invloed van de internationale popart op kunstenaars als Panamarenko, Jef Geys, Marcel Broodthaers, Evelyne Axell, Pol Mara e.a. is evident. Ook de Belgische verzamelaars en critici tonen interesse voor Lichtenstein, Warhol, Rosenquist en Oldenburg en kopen hun werken. Een selectie daarvan is samen met Belgische popart te zien op de gelijknamige tentoonstelling Pop Art in Belgium! in het ING Art Center en in deze fraai geïllustreerde catalogus.

Begeleidt de gelijknamige tentoonstelling in het ING Art Center, Brussel, 15 oktober 2015–14 februari 2016.

Door Carl Jacobs.

Tweetalige uitgave "Nederlands-Frans"

Language