x
Subscribe to our newsletter

Francis Bacon

Mens en Beest / L’homme et la bête
Stephen F. Eisenman, Catherine Howe, Sarah Lea, Michael Peppiatt & Anna Testar

"Francis Bacon" added to shopping cart!

Check shopping cart
€ 39.95
Pages
160
Dimensions
28 x 23 cm
Format
Hardcover
In co-edition with
Royal Academy of Arts

Only available in Dutch & French language versions.

Francis Bacon (1909–1992) wordt algemeen beschouwd als een van de belangrijkste schilders van de twintigste eeuw. Hij was gefascineerd door dieren, bestudeerde ze zijn hele leven lang en bezat een enorme verzameling boeken en foto’s over wilde dieren. Door dierlijk gedrag te observeren, probeerde hij de ware aard van de mens te doorgronden en wees hij erop dat we niet zo ver van het dierenrijk verwijderd zijn als we misschien zouden willen geloven.
Deze publicatie verschijnt naar aanleiding van een nieuwe tentoonstelling over dit intrigerende aspect van Bacons werk. Gespecialiseerde auteurs onderzoeken hoe de kunstenaar het dierenrijk benaderde en identificeren zijn uiteenlopende inspiratiebronnen, waaronder surrealistische literatuur en foto’s van Eadweard Muybridge.

Considéré depuis longtemps comme l’un des peintres les plus importants du xxe siècle, Francis Bacon (1909- 1992) était fasciné par les animaux, qu’il a étudiés sa vie durant, à travers une vaste collection de livres et de photographies consacrés à la faune sauvage. En observant le comportement des animaux, il a exploré la vraie nature de l’humanité, nous rappelant que nous sommes moins éloignés du règne animal que nous n’aimons à le croire.
Dans cet ouvrage, qui accompagne une nouvelle exposition axée sur cet aspect intrigant de l’œuvre de Bacon, des auteurs spécialisés abordent l’approche animalière du peintre et identifient ses diverses sources d’inspiration, dont la littérature surréaliste et les photographies d’Eadweard Muybridge.

Language